นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ให้บริการโดยกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ 9 บริษัทย่อย ได้แก่ 1) บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด 2) บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด 3) บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด  4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด 5) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด 6) บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด 7) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) 8) บริษัท เอ - ไทม์ มีเดีย จำกัด และ 9) บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่น เช่น Google Analytics, Facebook Pixels, LINE Tag เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน และช่วยให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านกดยอมรับการใช้งานคุกกี้ ถือว่าท่านได้ยินยอมให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน)

 

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ  แท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

·       อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

·       ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

·       วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

·       ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยและ

·       หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บ และ/หรือแอปพลิเคชันที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

 

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยใช้ และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการดังต่อไปนี้

 
1.      คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยได้อย่างปลอดภัย

2.     คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ตลอดจนช่วยให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและช่วยให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

3.      คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

4.      คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงก์ที่ท่านเยี่ยมชม กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ

5.      คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของท่าน และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าโฆษณาซ้ำ ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ให้ข้อมูลใดๆ ที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรวบรวมแก่ผู้โฆษณา ยกเว้นท่านอนุญาตให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทำเช่นนั้น ท่านสามารถเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจจากผู้โฆษณาของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงโฆษณาบนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ที่อิงตามข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ          แอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ๆ ได้ โปรดทราบว่าการเลือกไม่เข้าร่วมจะไม่ถือเป็นการนำโฆษณาออกจากหน้าเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน แต่หมายถึงโฆษณาที่ท่านเห็นอาจไม่ตรงตามความสนใจของท่าน หากคุณไม่ใช่สมาชิกของเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน (ได้แก่ Microsoft Windows Explorer, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox และ Apple Safari เป็นต้น) เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ตามที่ยกตัวอย่างไว้ ท่านสามารถเลือกไปที่ “cookies” ในเมนู “Settings” สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ เมนู “Preferences” สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS เพื่อเข้าไปจัดการกับคุกกี้โฟลเดอร์ต่อไป

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้